Onze strijd voor gerechtigheid

Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en haar vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft.

Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan.

Mark Rutte: 19 december 2022

De excuses van premier Mark Rutte

De excuses van 19 december 2022 van premier Mark Rutte aan de nazaten van de tot slaafgemaakten en postuum aan de overleden tot slaafgemaakten is de allergrootste reden dat de weg is geopend om de Nederlandse staat hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de barbaarse genocide en gruwelijke misdaad tegen onze voorouders afkomstig uit Afrika. Hierbij kunnen wij ook constateren dat premier Mark Rutte zich respectloos en gevoelloos heeft uitgelaten in de media en in de Tweede Kamer ten aanzien van eventuele herstelbetalingen aan de tot slaafgemaakten. Hij vindt dat wij geen recht hebben op fatsoenlijke en moreel gedragen herstelbetalingen van wat de Nederlandse Staat kapot heeft gemaakt.
En dit, ondanks de erkenning van het gruwelijke slavernijverleden van onze zwarte voorouders en de hedendaagse doorwerking ervan op ons in de vorm van racisme, discriminatie en afrofobie.

NEDERLAND, WEST EUROPA, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, VERENIGD KONINKRIJK EN CANADA HEBBEN EEN DUBBELE MORAAL ALS HET GAAT OM DE HOLOCAUST VAN ZWARTE MENSEN VERGELEKEN MET DE HOLOCAUST VAN DE WITTE EUROPESE JODEN !

De joden kregen met gemak herstelbetalingen als gevolg van de vijfjarige holocaust van 1940-1945 die zij tijdens de Tweede Wereld Oorlog hebben ondergaan. Het rijke westen heeft vanaf 1952 voor de joden klaargestaan en hen herstelbetalingen toegekend. In 1952 werden herstelbetalingen aan de staat Israël toegekend. De staat Israël bestond nog niet toen de Holocaust plaatsvond. De Duitse staat (het Derde Rijk) die verantwoordelijk was voor de moord op de joden bestond inmiddels ook niet meer.

Duitsland was door de geallieerden opgedeeld in verschillende zones (Amerikaans, Russisch, Engels, Frans). Een deel werd West-Duitsland en een ander deel Oost-Duitsland. Dat betekent in feite dat een toen niet-bestaand land herstelbetalingen ontving van een land dat ten tijde van de misdaad niet als zodanig bestond. Toch vond men genoeg redenen om Israël herstelbetalingen te bieden. Duitsland betaalde niet alleen herstelbetalingen aan joodse slachtoffers van WO II, maar ook aan de staat Israël.

De betaling aan de staat Israël en aan individuele slachtoffers is voor de Nederlandse strijders voor herstelbetalingen een bewijs dat ook aan een groep (in dit geval de nazaten van de tot slaafgemaakten) genoegdoening moet worden geboden. Israël ontvangt tot op heden jaarlijks miljarden euro’s aan herstelbetalingen van het Westen. Dit is het harde onomstotelijke bewijs van racisme, discriminatie en afrofobie tegen personen afkomstig uit Afrika.

Word vandaag nog donateur!

Steun ons in de strijd voor gerechtigheid!

Doe uw bijdrage zodat wij als collectief de advocaten Prof. Liesbeth Zegveld, gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen, en Mr. Gerard Spong, gespecialiseerd in strafrecht, kunnen betalen.

Deze advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en zij vergroten onze slagingskans.